| 03 تیر 1400
قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قم

 قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قم

با توجه به این که انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس(بازرسان) سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قم در سال جاری (1400) برگزار خواهد شد، ترتیبات مربوطه نیز در زمان قانونی آغاز شده است.
دوشنبه، 10 خرداد 1400 | امتیاز: Article Rating

از آنجا که دراین راستا آگاهی اعضای محترم سازمان از روند برگزاری انتخابات بر اساس موازین قانونی آن در جهت ایجاد اطمینان بیشتر و آمادگی لازم برای شرکت گسترده در انتخابات مفید خواهد بود، لذا موارد مربوط را به شرح زیر به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان استان می رساند:

1) با اجرای ماده 21 آئین نامه کاردانی هیات اجرائی انتخابات هیات مدیره و بازرس (بازرسان) سازمان استان بشرح زیر انتخاب شده اند :

 جناب آقای مهندس محمد زمانی (رئیس هیات اجرائی)*

 جناب آقای مهندس علی اصلی پور (نائب رئیس هیات اجرائی) *

 جناب آقای مهندس ابوالفضل حسینی فخر (منشی و عضو هیات اجرائی)*

2) به استناد تبصره 3 ماده 21 آئین نامه کاردانی، وزارت راه و شهرسازی، دستگاه نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان در اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شده است و آقایان محترم به شرح ذیل به عنوان اعضای هیات نظارت استان قم تعیین و معرفی شده اند:

 جناب آقای حسن صبوری (رئیس هیات نظارت) *

 جناب آقای داود طلوعی (عضو هیات نظارت) *

جناب آقای اسمعیل اسدی (عضو هیات نظارت و رابط استان)   *

 جناب آقای مجتبی مرادی کوشکی (عضو هیات نظارت) *

 جناب آقای سید علی باقرمنش (عضو هیات نظارت)*

3) اعلام شرایط عضویت در هیات مدیره و بازرس (بازرسان) تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی، تعیین زمان برگزاری انتخابات و سایر مسائل مربوطه متعاقبا از طریق اطلاعیه های هیات اجرائی انتخابات اعلام خواهد شد.

درخاتمه امید است که کلیه اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان با شرکت فعال و گسترده و با رعایت کامل اخلاق حرفه ای در انتخابات، وظیفه سازمانی و رسالت حرفه ای خود را به انجام رسانند.

                                                                                                               

                                                                                      اداره کل راه و شهرسازی استان قم

تصاویر
  • قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان قم
ثبت امتیاز
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها