جمعه، 16 خرداد 1399

1.      مدارک لازم برای دریافت پاسخ استعلام فرم ج چیست؟

2.      آیا طرح مسکن مهر همچنان ادامه دارد؟

3.      روند واگذاری زمین دولتی به چه نحوی است؟

4.      مهمترین مالیات‌های بخش مسكن كدامند؟

در حال حاضر مهمترین مواد مالیاتی مرتبط با حوزه مسكن عبارتند از ماده ۵۳ (مالیات بر اجاره)- ماده ۵۴ مكرر (مالیات بر خانه های خالی)- ماده ۵۹ (مالیات نقل و انتقال) و ماده ۷۷ (مالیات فعالیت ساخت و فروش).

5.      چه اشخاصی می‌‌توانند در چهارچوب قانون پیش‌فروش ساختمان اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند؟

۱- مالك رسمی زمین

۲- سرمایه‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی ، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.

۳- مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.

6.      مرجع تنظیم قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن كدام است؟

دفاتر اسناد رسمی

7.      پیش‌فروشنده در چه مراحلی از احداث ساختمان می‌تواند اقدام به انتشار آگهی و پیش‌فروش نماید؟

بعد از پایان عملیات پی ساختمان

8.      قرارداد امانی چیست؟

قراردادی است كه همزمان با افتتاح حساب امانی میان پیش‌فروشنده و بانك منعقد می‌شود. حدود وظایف و اختیارات پیش‌فروشنده و بانك و نحوه تعامل آنها با یكدیگر مطابق مفاد قرارداد امانی خواهد بود.

9.      روند بررسی و تصویب طرح جامع و طرح تفصیلی به چه شکلی می باشد؟

در واقع طرح جامع، برنامه ای است که به صورت راهنما عمل می کند و خط مشی کلی سیاست های توسعه شهری را تعیین می کند. در نقشه های طرح جامع – که معمولا در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰ تهیه می شود – محل استقرار و توزیع کاربری های شهری عمده (مثل کاربری های آموزشی، بهداشتی و فضای سبز)، تراکم های جمعیتی، حدود حریم ها و محدوده های شهری (موجود و پیشنهادی) و مسیر توسعه آینده شهر، توسط علایم و رنگ ها نشان داده می شوند.

گزارش طرح جامع نیز حاوی اطلاعاتی درباره اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی شهر، ضوابط و مقررات کاربری اراضی، شبکه معابر و تاسیسات زیرساختی است. "طرح جامع به سفارش وزارت راه و شهرسازی و توسط مهندسان مشاور تهیه می شود و پس از تصویب در کارگروه تخصصی امور زیر بنایی شهرسازی  و شورای برنامه ریزی استان به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد" .

اما طرح تفصیلی – چنان که از عنوان آن پیداست – جزئیاتی را شامل می شود که طرح جامع به آن ها به صورت کلی پرداخته است.

مطالعات تهیه طرح تفصیلی، متعاقب طرح جامع صورت می پذیرد و در حقیقت، تنظیم برنامه های مفصل و اقدامات جزئی و دقیق در مناطق و محلات شهری و همچنین طراحی آن ها را به عهده دارد.

علاوه بر این، تکلیف تمامی قطعات زمین را به لحاظ کاربری، تراکم ساختمانی و گذربندی مشخص می کند و به عنوان یک سند در دستور کار شهرداری قرار می گیرد.

"بررسی و تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ هر استان است و در صورت مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع، مرجع نهایی تصویب، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود".

 

10. چگونه از وضعیت قرارگیری در محدوده بافت فرسوده مطلع شویم؟

با مراجعه به اداره کل راه وشهرسازی - اداره عمران وبهسازی شهری  میتوان از وضعیت قرارگیری در محدوده بافت مطلع شد.

11. مرجع تصويب طرح هاي جامع شهري چه کسی است؟

بر اساس بند (3) ذيل ماده (2) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري » شورايعالي مرجع « تصويب نهايي» طرح هاي جامع ميباشد. در متن اين ماده قانوني اشاره اي به امكان و اختيار تفويض وظيفه توسط شورا به غير نشده است