چهارشنبه، 13 مرداد 1400

معاونت بازآفرینی شهری و مسکن

نام : داوود  
نام خانوادگی : طلوعی
 سمت : معاون باز آفرينی شهری و مسكن
تلفن :  02537780026 
 محل استقرار: ساختمان شماره یک 

شرح وظایف:

 1. راهبري‌اجراي اهداف وخط مشي هاي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان .
 2. راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين ، مقررات ، روشها وساختار اداري واجرائي مربوطه .
 3. راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين وتوسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن .
 4. راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني .
 5. راهبري امرهمكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان .
 6. راهبري امر مديريت توليد وعرضه مسكن .
 7. تشويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين درساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان ونظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليد كنندگان مسكن و ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و
  بهره برداري از آن .
 8. برنامه ريزي هاي مربوط به اجراي سياست هاي توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب برنامه هاي ابلاغي با لحاظ منابع تأمين شده و ساير منابع محلي موجود .
 9. مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستائي استان با اولويت گروههاي كم درآمد و ارائه گزارش به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه در راستاي تدوين برنامه هاي تأمين و توسعه مسكن .
 10. برنامه ريزي وايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني، سيستم بانكي و جذب منابع از بازار سرمايه .
 11. كنترل و نظارت بر تهيه و اجراي طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و توانمند‌سازي بافت‌هاي شهري و توانمند‌سازي سكونت‌هاي غير رسمي در راستاي طرح‌هاي مصوب بالا دست و سياست‌هاي وزارت متبوع.
 12. بررسي و ايجاد هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط در رابطه با اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي محلات ، ساختمان‌هاي با ارزش و يا فرسوده .
 13. پيگيري ارتقاء كيفيت محيط زندگي شهري با بهبود استانداردهاي شهرسازي در محدوده‌هاي شهري.
 14. بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، برنامه‌هاي بلند مدت، ميان‌مدت، كوتاه مدت و ضوابط،  مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم مرتبط با بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و نا‌كارآمد شهري استان به ستاد وزارت متبوع .
 15. پيگيري و ترويج امر بهسازي و نوسازي و توانمند‌سازي بافت‌هاي فرسوده و نا كارآمد شهري از طريق شهرداري‌ها، ساكنين، مالكين و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط.
 16. پيگيري اصلاح كاربري‌هاي نامتناسب با زندگي امروزي شهري و انتقال صنايع مزاحم شهري،‌ زندانها، پادگان‌ها و نظاير آنها به بيرون از شهرها.
 17. پيگيري انجام حمايت‌هاي قانوني از مردم و بخش غيردولتي توسط دستگاه‌هاي ذيربط.
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان دریافت
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها دریافت
--زیر خدمت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي و كارداني  
پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی دریافت
پروانه اشتغال به کار دفاتر طراحی دریافت
پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقوقی دریافت
پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقیقی دریافت
پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی دریافت
پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان دریافت
پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی تبصره 4 ماده 11 دریافت
پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی طراح و ناظر دریافت
پروانه اشتغال به کار کاردانی دریافت
پروانه اشتغال به کار کنترل بازرسی دریافت
پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت

لیست خدمات الکترونیک:

پروانه اشتغال به کار مهندسی (ارتقا پروانه، تمدید پروانه و افزایش صلاحیت)  دریافت خدمت 
سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر  دریافت خدمت 
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و ساز های کشور  دریافت خدمت 
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان  دریافت خدمت 
سامانه مدیریت مسکن مهر  دریافت خدمت 
استعلام ملک در بافت فرسوده  دریافت خدمت 
سامانه ثبت نام تسهیلات بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری  دریافت خدمت 
سامانه تبادل اطلاعات مکانی وزارت راه و شهرسازی  دریافت خدمت 
سامانه برنامه اجرایی و پایش طرح های وزارت راه و شهرسازی  دریافت خدمت 
اجرای ساختمانهای دولتی و عمومی دریافت خدمت
مطالعه و طراحی ساختمانها و تاسیسات دریافت خدمت
شناسایی و اولویت بندی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف به تفکیک گونه های مختلف دریافت خدمت
مستند سازی طرح ها، پروژه ها و سایر تجربیات باز آفرینی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف دریافت خدمت
برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان ، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری دریافت خدمت
اقدامات فرهنگی و ترویجی و اطلاع‌رسانی در راستای اهداف بازآفرینی دریافت خدمت
مدیریت و حمایت از پژوهش ها و مطالعات کاربردی دریافت خدمت
صدور گواهی نامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه های باز آفرینی شهری دریافت خدمت
ارائه تاییدیه پلاکهای مشمول و متقاضی تسهیلات نوسازی برای بانک عامل دریافت خدمت
توانمندسازی ساکنین بافتهای ناکارآمد شهری دریافت خدمت
مدیریت و راهبری توسعه خدمات (روبنایی – زیربنایی) ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیز فضاهای شهری در محدوده ها و محله های هدف دریافت خدمت
مدیریت و راهبری مرمت و بهره برداری مجدد از ساختمان ها و مجموعه های ارزشمند شهری در محدوده ها و محله های هدف دریافت خدمت
ارائه خدمات پژوهشی راه، مسکن وشهرسازی دریافت خدمت
ارائه خدمات آموزشی و ترویجی در حوزه راه مسکن و شهرسازی دریافت خدمت
ارائه آمار اطلاعات و گزارشات فنی و تخصصی راه ، مسکن و شهرسازی دریافت خدمت

 

 

 

لیست خدمات :

1-بررسی و انجام مراحل اتوماسيون اداری پرونده های شكل گرفته در سامانه تسهيلات 2-بررسی و انجام مراحل تاييد شده در سامانه تسهيلات وسپس معرفي به بانك عامل در سامانه كشوري

3-پرونده و انجام مراحل اداری و ارجاع به بانك عامل با امضاء معاون باز آفريني شهري ومسكن

4-رسیدگی و پاسخ به مراجعين (مهندسان سازمان نظام مهندسي) جهت رفع برخي مشكلات پرونده اي اخذ امضاء ويا ...با هماهنگي حوزه مربوطه

5-رسيدگي به امورات پيمانكاران ومجريان پروژه هاي بازآفريني شهري

لازم به توضیح است در برخي از مراجعات غير مرتبط حتي االمقدورراهنماييهاي لازم داده میشود.

Loadingادارات زیر مجموعه

شرح وظایف:

 1. نظارت بر تشکیل و راه اندازی ستادهای استانی وشهرستانی بازآفرینی پایدار شهری با هماهنگی دبیر ستادهای مذکور.
 2. بررسي و تدوين سياستهاي مربوطه درخصوص تهيه اسناد نقاط با ارزش شهري واقدام در جهت تهيه طرح ويژه متناسب با مختصات هويت فرهنگي ،تاريخي و طبيعي و توانمند سازي بافتهاي حاشيه‌اي و بافتهاي فرسوده .
 3. ايجاد هماهنگیهاي لازم بین بخشی با دستگاههای مرتبط از قبیل انعقاد و اجرای تفاهم نامه های همکاری.
 4. ایجاد تعامل بین ستادهای استانی و شهرستانی بازآفرینی پایدار شهری  با حوزه ستاد وفق اسناد بالادستی سند ملی بازآفرینی پایدار شهری ، قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ، سند ملی
   توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمي.
 5. بستر سازی، اولویت بندی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با هماهنگی و اقدام در جهت انتخاب و ارزیابی مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد با آنان.
 6. تشکیل بانک اطلاعات محلات هدف برنامه بازآفرینی شهری  با همکاری ستاد وزارتخانه و پیشنهاد و همکاری در تهیه و ارائه شاخصهای ارزیابی عملکرد مرتبط با فعالیتهای مربوطه .
 7. انجام فرآیند آماده سازی پروژه های اجرایی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و ارجاع پروژه های تائید شده جهت انجام فراخوان مناقصه و نظارت براجرا.

شرح وظایف:

 1. جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز مرتبط با شاخص‌هاي زمين‌ ومسكن وتهيه گزارشها وتحليل‌هاي آماري.
 2. گردآوري آمار و اطلاعات عملكرد درخصوص فعاليت هاي مربوط به زمين و مسكن شهري و تهيه گزارش و جداول آماري .
 3. نظارت بر مديريت توليد و عرضه مسكن و زمين .
 4. بررسي وارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت وكوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانهاي مسكوني براساس نيازمنديهاي اقليم ومنطقه به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه .
 5. بررسي وتحليل شاخص ها جهت توزيع و مديريت اعتبارات و منابع مربوط به برنامه هاي تأمين و توسعه زمين و مسكن و ارائه گزارش عملكرد به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه.
 6. بررسي عرضه و تقاضاي مصالح مصرفي ساختمان و نيروي انساني شاغل در اين بخش در استان و نيازسنجي و برنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص.
 7. برنامه ريزي هاي مربوط به اجراي سياست هاي توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب برنامه هاي ابلاغي با لحاظ منابع تأمين شده و ساير منابع محلي موجود .
 8. مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستائي استان با اولويت گروههاي كم درآمد و ارائه گزارش به دفتر مربوطه در ستاد وزارتخانه در راستاي تدوين برنامه هاي تأمين و توسعه مسكن .
 9. برنامه ريزي وايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني، سيستم بانكي و جذب منابع از بازار سرمايه .
 10. برنامه ریزی و ایجاد روشهای حمایتی و تشویقی برای ‌استفاده‌كنندگان ‌از فن‌آوري‌هاي ‌نوين ‌ساخت ‌در توليد انبوه‌مسكن ‌و ساختمان.
 11. انجام مطالعات کاربردی و توسعه‌ای در حوزه بازآفرینی پایدار شهری و مرتبط با وظایف محوله در قالب طرح‌های پژوهشی،  مستندسازی و ارزیابی اقدامات و تغییرات و تحولات مربوط به اين حوزه.
 12. مطالعه و تحقيق در زمينه سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي و همچنين فن‌آوريهاي نوين در معماري و طراحي شهري و بررسي امكان استفاده از آنها در معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني (بومي ) .
 13. مطالعه و تهيه‌ طرحهاي بازآفريني شهري با انجام بازديدهاي محلي به منظور بالا بردن كيفيت تهيه طرحها و همكاري در ارزيابي مستمر طرحها.
 14. مطالعه و بررسي به منظور تعيين و پيشنهاد زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي مرتبط در جلسات نظارتي.
 15. ارتباط‌و تبادل اطلاعات بادانشگاهها و مجامع علمي و پژوهشي ،تخصصي ،صنفي به منظور هماهنگي واستفاده بهينه از دانش وتجربيات موجود در زمينه بازيابي هويت اسلامي - ايراني.
 16. نظارت بر امر آسيب شناسي و ارائه راهكارها در تحققمعماري اسلامي‌ - ايراني و طراحي شهري .
 17. ارائه‌ ایده‌ها و راهبردها در جهت تحقق برنامه بازآفرینی پایدار و در حوزه‌ مطالعات کاربردی و امور ترویجی.

شرح وظایف:

 1. شناسایی و معرفی بسترهای مناسب جهت طراحی و اجرای پروژه های الگو در بافتهای هدف و تعریف و
  راه اندازی کمیته راهبری و هدایت.
 2. تشکیل كميسيون سیاست گذاری به عنوان بازوی تخصصی درجهت هم اندیشی و راهبری سیاست ها و برنامه‌های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی .
 3. تشكيل و اداره كميسيونهاي باز آفريني شهري به منظور تعيين اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي ‌اسلامي‌ـ ايراني و همچنين تشكيل كميته‌هاي تخصصي و مشورتي در زمينه‌هاي مرتبط .
 4. مذاکره با نهادهای پشتیبان به منظور ضمانت رعایت ضوابط و اصول تدوین شده در کارگروه (سازمان نظام مهندسی و ...) با هماهنگی دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی (در حال انجام).
 5. مدیریت و هدایت امور استانی در زمینه تحقق برنامه‌های کلان و سالانه بازآفرینی پایدار شهری در حوزه‌ مطالعات کاربردی و امور ترویجی.
 6. تهیه و انتقال خط مشی‌های ترویجی به واحدهایزيرمجموعه در جهت تحقق برنامه جامع بازآفرینی پایدار در استان.
 7. ترویج و بسط اندیشه‌ بازآفرینی پایدار شهری در تشكلها در حوزه استاني.
 8. برنامه ريزي جهت شناسايي و مستند سازي بافت هاي واجد ارزش تاريخي و استخراج آموزه هاي كاربردي جهت تداوم هويت تاريخي شهر در بافت هاي شهري معاصر با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
 9. برنامه ريزي جهت صيانت و حفاظت از بافت هاي تاريخي در تهيه طرح هاي توسعه و عمران شهري،
  پروژه هاي طراحي فضاي شهري و معماري با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
 10. نظارت بر تهيه پروژه هاي طراحي فضاي شهري و معماري در بافت هاي تاريخي متناسب با هويت تاريخي بافت و رعايت حقوق ساكنين با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
 11. برنامه ريزي جهت حذف عوامل مخل در تعامل پوياي بافت هاي تاريخي و معاصر با تأكيد بر حفظ هويت تاريخي شهر با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.
 12. نظارت بر تهيه طرح هاي بهسازي ، نوسازي و بازسازي و مرمت بافت هاي شهري و طرح هاي آماده سازي كه واجد ارزش خاص تاريخي يا طراحي شهري باشند با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه.

شرح وظایف:

 1. هماهنگي و اجراي طرحهاي تخصصي معماري و طراحي شهري در بافت‌هاي قديمي و جديد در سطح استان، طرحهاي جزييات شهري ، مجموعه‌هاي ساختماني ، پروژه‌هاي عمراني اعم از ساختمانهاي دولتي و عمومي و پروژه‌هاي انبوه ‌سازي مسكن.
 2. نظارت بر فرآیند انجام صحیح قراردادها و پیگیری و هماهنگی اجرای بموقع و با كیفیت پروژه های اجرائی و مشاركتی مطابق نظام فنی و اجرائی تعریف شده و مصوب و سایر ضوابط و مقررات مربوطه.
 3. برنامهریزی در جهت بكارگیری و توسعه مهندسی ارزش در پروژه ها و انجام اقدامات مرتبط با آن.
 4. برنامه ریزی در جهت ارتقاء ساخت و سازهای بخشهای مردمی، ‌خصوصی و عمومی از طریق بكارگیری توان سازمانهای مهندسی غیر دولتی مرتبط و نظایر آن.
 5. پیگیری اجرایی کردن اقدامات توانمندسازی ( پروژه  ساماندهی زیرساختهای محلی، برنامه های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی وبرنامه های ظرفیت سازی مدیریت محلی)
 6. همكاری در تهیه و تنظیم برنامه های اجرائی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در جهت اجرای پروژههای مختلف بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری.
 7. شركت در كمیسیونها ، كمیته ها و شوراهای مربوطه حسب مورد.
 8. نظارت بر نحوه انتخاب و ارزیابی عوامل اجرائی پروژهها شامل مجریان، پیمانكاران، سازندگان، شركاء و نظایر آن و ابلاغ نتایج به عوامل ذیربط.
 9. نظارت بر ساماندهی و بسترسازی و حمایت های بخش دولتی و غیردولتی از ساخت و ساز مردمی در محدوده های مورد عمل اداره كل و برنامه ریزی در جهت توسعه و بهره برداری از حمایت های مزبور.
 10. نظارت بر اجرای مراحل مختلف ساخت و ساز مردمی در محدوده بافتهای فرسوده شهری بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی شهر با همكاری شهرداری ها و سایر دستگاههای ذیربط.
 11. نظارت و رسیدگی بر نحوه پیشرفت پروژه های اجرائی و مشاركتی و انجام اقدامات موثر به منظور جلوگیری از بروز اختلافات و تأخیراتی كه منجر به تعویق اتمام پروژههای یادشده میگردد وفق شرایط حاكم بر قرارداد.
 12. تهیه و تدوین نظام اجرایی شامل استانداردها ،آئین نامه ها ، گردش كارها و شیوه نامه ها در اقدامات مرتبط با فرآیند امور اجرایی.
 13. نظارت عالیه بر پروژه های اجرایی و مشاركتی و راه اندازی سیستم كنترل پروژه و همچنین مستندسازی و جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات پروژه های شركت.
 14. تهیه و تدوین شرح خدمات و روشهای اجرائی ( ساخت) در ارتباط با انواع پروژهها و ابلاغ آن به واحدهای عملیاتی مستقر در ادارات کل راه و شهرسازی استانها.
 15. شناسایی و پیگیری و بكارگیری شیوه ها ، روش ها و نظامهای نوین و كارآمد بروز در اجرای فرآیند امور اجرائی پروژه توسط عوامل اجرائی ذیربط و استفاده از دانش و تجربه مشاوران حقیقی و حقوقی در این زمینه.