28 آبان 1397

تغییرات اقلیمی و حق به شهر

تاریخ انتشار: سه شنبه 17 بهمن 1396 |   بازدید: 239 |  print
مسئولیتهای اجتماعی
تغییرات اقلیمی، از بین رفتن زیستگاه ها، توسعه پایدار، شهرسازی بیوفیلیک، محیط زیست شهری در کانون مباحث آکادمیک این روزها در حوزه های شهری هستند. شمار بالای کنفرانس ها و همایش های بین المللی سال های اخیر نشان از اهمیت بسیار زیاد این مباحث و نقش قابل توجه آن در سلامت شهری است. بطوری که نمیتوان نقش بی بدیل فضای سبز شهری در سلامت شهروندان، پاکیزگی و تلطیف هوا و ارتقا کیفیت زندگی شهری را انکار کرد.
با افزایش تهدیدات تغییرات اقلیمی، آلودگی و تقلیل منابع طبیعی و تنوع زیستی، تغییر سبک زندگی و بهره گیری از محیط زیست لزوم مطابقت برنامه ریزی شهری با تغییرات اقلیمی ضروری بنظر میرسد. علیرغم اینکه عموم شهرهای ما در نوار گرم و خشک هستند و با معضلی سخت به نام «آلودگی هوا» درگیر هستند که این خود باعث سلب آسایش و سلامتی شهروندان و نزول کیفیت زندگی شهری شده و در نگاه کلان تر توسعه انسانی و توسعه پایدار کشور را با مخاطره مواجه ساخته اما در کشور متاسفانه با کالایی شدن شهر و سرمایه شدن زمین سرانه کاربری فضای سبز همواره به نفع کاربری های تجاری کمتر و کوچکتر شده است. نقش بدیهی فضای سبز را در تلطیف و پالایش هوا و سلامت شهروندان را نمیتوان انکار کرد.
شهر مقدس قم نیز به عنوان یک کلانشهر درگیر با گرما و آلودگی هوا است. شدت استفاده از زمین و تراکم بالا که منجر به تشکیل جزایر حرارتی میشود و به حداقل رساندن سرانه کاربری فضای سبز بنظر میرسد که کار مناسبی برای این کلانشهر نباشد.
در تصویر بالا که دو شهر نخجوان و قم است دو نگاه متفاوت به «حق به شهر» را میتوان دید.
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد
طراحی سایت