27 بهمن 1397

تغییرات اقلیمی و حق به شهر

تاریخ انتشار: سه شنبه 17 بهمن 1396|   بازدید: 292 |  print
تغییرات اقلیمی، از بین رفتن زیستگاه ها، توسعه پایدار، شهرسازی بیوفیلیک، محیط زیست شهری در کانون مباحث آکادمیک این روزها در حوزه های شهری هستند. شمار بالای کنفرانس ها و همایش های بین المللی سال های اخیر نشان از اهمیت بسیار زیاد این مباحث و نقش قابل توجه آن در سلامت شهری است. بطوری که نمیتوان نقش بی بدیل فضای سبز شهری در سلامت شهروندان، پاکیزگی و تلطیف هوا و ارتقا کیفیت زندگی شهری را انکار کرد.
با افزایش تهدیدات تغییرات اقلیمی، آلودگی و تقلیل منابع طبیعی و تنوع زیستی، تغییر سبک زندگی و بهره گیری از محیط زیست لزوم مطابقت برنامه ریزی شهری با تغییرات اقلیمی ضروری بنظر میرسد. علیرغم اینکه عموم شهرهای ما در نوار گرم و خشک هستند و با معضلی سخت به نام «آلودگی هوا» درگیر هستند که این خود باعث سلب آسایش و سلامتی شهروندان و نزول کیفیت زندگی شهری شده و در نگاه کلان تر توسعه انسانی و توسعه پایدار کشور را با مخاطره مواجه ساخته اما در کشور متاسفانه با کالایی شدن شهر و سرمایه شدن زمین سرانه کاربری فضای سبز همواره به نفع کاربری های تجاری کمتر و کوچکتر شده است. نقش بدیهی فضای سبز را در تلطیف و پالایش هوا و سلامت شهروندان را نمیتوان انکار کرد.
شهر مقدس قم نیز به عنوان یک کلانشهر درگیر با گرما و آلودگی هوا است. شدت استفاده از زمین و تراکم بالا که منجر به تشکیل جزایر حرارتی میشود و به حداقل رساندن سرانه کاربری فضای سبز بنظر میرسد که کار مناسبی برای این کلانشهر نباشد.
در تصویر بالا که دو شهر نخجوان و قم است دو نگاه متفاوت به «حق به شهر» را میتوان دید.
 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد