28 آبان 1397

مدیر راه و شهرسازی


حسن صبوری فخار

 

سوابق تحصيلی

دانشجوی دکترای شهرسازی
کارشناس ارشد : برنامه ریزی شهری- دانشگاه امام رضا(ع)مشهد
کارشناسی: جغرافیا – دانشگاه شهید بهشتی تهران

تلفن : 02536656060
 

   - مدیر توسعه منابع اداره کل راه و شهرسازی استان قم از اسفند 93 تا آبان 94
   - معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم از بهمن 92 تااسفند 93
   - معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری قم از آبان 90 تا بهمن 92
   - معاون خدمات شهری شهرداری قم از فرودین 89 تا آبان 90
   - مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم از تیر 88 تا فروردین 90
   - مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر قم از شهریور 86 تا خرداد 88
   - رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه شهرداری قم از بهمن 84 تا شهریور 86
   - کارشناس بودجه و اعتبارات و تسهیلات سازمان جهاد کشاورزی استان قم از بهمن 76 تا 84
   - کارشناس بودجه و اعتبارات استانداری قم از خرداد 75 تا 76
   - عضو شورای سازمان بهسازی ونوسازی اطراف حرم مطهرحضرت معصومه س
   - عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم
   - رییس کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداره کل راه و شهرسازی
   - رییس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل راه و شهرسازی
   - رییس کمیته مدیریت عملکرد اداره کل راه و شهرسازی
   - جانشین مدیر و عضوستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان
   - رئیس و نائب رئیس کمیته تدوین لوایح شهرداری قم از 1390 تا 93
   - عضو کمیته اجرایی آموزش استانداری قم
   -ناظر و رئیس هیات انتخاب مشاور شهرداری قم
   - رئیس کمیته آموزش شهرداری قم
   -عضو شورای برنامه ریزی شهرداری قم
   - نائب ر ئیس کمیته راهبری تشکیلات اصلاحی شهرداری قم
   -عضو کمیته راهبری بهبود روشها شهرداری قم
   - عضو کمیته منابع انسانی شهرداری قم
   - عضو کمیته انتصابات شهرداری قم
   - عضو و دبیر کمیته راهبری شورای فناوری اطلاعات
   - عضو ستاد مرکزی مرکزی هدفمندی یارانه های شهرداری قم
   - مسئول بررسی فضای عمومی شهری ستاد تسهیلات زائرین استانداری قم
   - عضو کمیته نظارت بر تسهیلات نوروزی استانداری قم
   - عضو شورای اقامه نماز
   - رئیس و نماینده کارفرما در کمیسیون معاملات شهرداری قم
   - رئیس و عضو کمیته ماده 14 شهرداری قم
   -عضو شورای سیاست گذاری مهندسی ساختار شهرداری های سراسر کشور
  مقاله :
  - امکان سنجی سیستم استقرار بازیافت از مبدا مواد زاید شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی / چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند /1387
  - بررسی میزان انطباق سبک رهبری مدیران شهرداری قم با الگوی رهبری خدمت گذار
  - ارزیابی میزان تحقق پذیری شاخص های پدافند غیر عامل در طرح های توسعه شهری با استفاده از مدل های کمی و کیفی و سامانه اطلاعات جغرافیایی
  - بررسی تاثیر حمل ونقل شهری بر توسعه پایدار و محیط زیست (نمونه موردی شهر مشهد)
  - چالش های توسعه شهرهای کوچک (نمونه موردی شهر تکاب)
  تالیف :
  - شهرهای کوچک و توسعه محلی
  سایر:
  -عضو پیوسته انجمن اقتصاد شهری ایران
  - رییس کمیته راهبری پروژه تدوین سند راهبردی شهرداری قم 1390
  -نائب رئیس شورای پژوهش شهرداری قم
  - رییس کمیته راهبری پروژه مهندسی مجدد فرایندها
  - رییس شورای راهبری پروژه استقرار نظام ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی
  سوابق تدریس:
  - تدریس درس مدیریت شهری برای دانشجویان دوره کارشناسی
  - تدریس دوره های خدمات شهری ویژه کارشناسان خدمات شهری
  - تدریس دوره های مهارت های مطالعه و تند خوانی در مراکزجهاد دانشگاهی
  سوابق آموزشی
  - دارای گواهینامه بین المللی دوره آموزشی مدیریت پسماند از کشور ژاپن در شهر یوکوهاما سال 2009 میلادی
  گذراندن دوره ها آموزشی در حوزه های مختلف از جمله :
  - بررسی اقتصادی و فنی طرح ها
  - استراتژی توسعه شهری ( CDS )
  - گشایش اعتبارات اسنادی
  - بودجه ریزی عملیاتی
  - مدیریت بحران شهری
  - مدیریت منابع انسانی
  - مدیریت رفتار سازمانی
  - توسعه نظام های اجرایی پروژه هلای عمرانی، صنعتی و شهری
  طراحی سایت