| 24 اردیبهشت 1400

شهروندان محترم که مايل به دریافت نوبت الکترونیکی جهت حضور در اداره کل راه و شهرسازی هستید، مي توانید با تکميل فرم زیر درخواست خود را ثبت کنید و بعدا با وارد کردن کد پیگیری نتیجه درخواست خود را ملاحظه کنید.

ثبت
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
لطفا کد ملی خود را وارد کنید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.
آدرس پست الکترونیکی خود را وارد کنید.
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
پیگیری / دریافت پاسخ
رهگیری