چهارشنبه، 13 مرداد 1400

مشارکت الکترونیکی

Loading
 • نظر شما در خصوص هریک از خدمات شناسه دار چیست؟


 • عالی خوب متوسط ضعیف
  *نظارت و ارزیابی ساخت و سازهای کشور
  *انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان
  * صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
  * صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
  * تدوين و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
  * تهیه و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری
  * تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران
  * تعیین و حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با نظام مهندس ساختمان
  * صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)
  * صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"
  * صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی
  * صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"
  * نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی
  * صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی
  ارتقا سطح دانش فنی و حرفه ای مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی
  * ارتقا سطح دانش فنی - آزمون ورود به حرفه
  * ارتقا سطح دانش فنی-مدیریت و راهبری آزمون های تخصصی
  *تامین عکس و نقشه پایه
  * تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهری
  * تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري
  * تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري
  * تهيه طرح‌هاي طراحی شهري
  * تهيه طرح‌هاي كالبدي منطقه‌اي
  * تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع ناحيه
  *تامین منابع جنسی