| 14 مرداد 1399

نظرسنجی سرعت، کیفیت و هزینه

Loading
  • نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور

  • انتشار و ترويج مقرارت ملي ساختمان

  • ارتقا سطح دانش فني و حرفه اي مهندسان، كاردان ها و معماران

  • نظارت بر عملكرد سازمان نظام مهندسي ساختمان

  • تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان

  • صدور پروانه اشتغال به کار مهندسي و كارداني

  • تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری

  • تأمین عكس و نقشه پایه

  • تهیه و بروزرسانی پايگاه اطلاعات مكاني طرح‌هاي توسعه و عمران

  • تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري