| 05 آبان 1399

  فرم های الکترونیکی

    

    

   سفر مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی به استان قم

   ادامه مطلب...

    

    سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی

   - سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی http://shahrah.mrud.ir
   - سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل کشور http://havades.mrud.ir
   - سامانه برنامه اجرایی و پایش طرح ها و پروژه ها (سبا) http://saba.mrud.ir
   - سامانه جامع اطلاعات و آمار و بانک جامع حمل و نقل (سجا) http://saja.mrud.ir
   - سامانه جامع مدیریت عملکرد راه و شهرسازی http://arzyabi.mrud.ir
   - تولید کنندگان مسکن و راه http://46.209.4.12
   - سامانه راه و روستا http://rahvaroosta.mrud.ir
   - سیستم صدور گواهینامه های ساختمانی http://certificate.mrud.ir 
   - سامانه پرداخت الکترونیک عوارض http://avarezi.bank-maskan.ir
   - سامانه اطلاعات بازار املاک ایران http://hmi.mrud.ir
   - مرکز مدیریت راه های کشور (تلفن 141) http://www.141.ir
   - اعلام پیش بینی های سازمان هواشناسی (تلفن 134) http://www.irimo.ir
   - اطلاعات پروازها (تلفن 199) http://www.airport.ir
   - برنامه حرکت قطار و تهیه بلیط ( تلفن 5149) http://www.rai.ir
   - مدیریت مسکن مهر http://213.207.199.172
   - سامانه متقاضیان مسکن مهر http://maskanmehr.net
   - سامانه ثبت شکایات حمل و نقلی وزارت راه و شهرسازی https://telegram.me/safar96_bot
   - سامانه صدای مسافر و ارتباط با مشتری (تلفن 5149)
   - سامانه جستجو و نجات دریایی (تلفن 1550)
   مرکز مدیریت راه های کشور پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی خرید بلیط پروازهای داخلی و خارجی مناقصات و مزایدات شهراه فرم نظرسنجی

    

   اداره حمل و نقل

   سامانه ملی انتشار

   پست الکترونیک

   سامانه شهراه